கேட்டு ரசிக்க...

 
சோமு - தமிழிசை மன்றம் - 1967
(நன்றி: ராஜூ அசோகன்)
ராகம்
1
சங்கீதாங்கி - வர்ணம் ஆரபி
2
ஸ்ரீ ரஞ்சனி - ஆலாபனை ஸ்ரீ ரஞ்சனி
3
உள்ளக் கோவிலில் குடிகொண்ட வேலா ஸ்ரீ ரஞ்சனி
4
தாமஸம் ஏனய்யா முருகையா தோடி
5
ஸ்வர்ணலத கானடா
6
தோடி - ஆலாபனை தோடி
7
பந்துவராளி - ஆலாபனை பந்துவராளி
8
ஆலங்காட்டில் ஆடும் ஐயன் பந்துவராளி
9
நினைக்காத நேரமில்லை பாகேஷ்ரி
10
கற்பக வினாயகனே